شرح پروژه

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 141/ش/92

شرح:

میدان نفتی پایدارغرب یکی از میدانهای نفتی ایران می باشد که 150 کیلومتری شمال غرب اهواز و شمال میدان پایدار واقع شده در سال 1359 با حفر اولین چاه کشف شده است. نفت این میدان از نوع سنگین است و فشار طبیعی مخزن آن پاسخگویی فشار لازم برای استخراج نفت نیست. از این رو استفاده از تلمبه بر سر چاه اجتناب ناپذیر است. نفت تولیدی چاه های میدان پایدارغرب به واحد بهره برداری چشمه خوش ارسال می شود. این میدان در مجاورت میدان فکه کشور عراق قرار دارد. میدان پایدارغرب با میدان جبل فوقی کشور عراق مشترک است.