شرح پروژه

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 1454/س/89

شرح:

میدان گازی خانگیران در فاصله 25 کیلومتری شمال غربی سرخس، 180 کیلومتری شمال شرقی مشهد، در منطقه خانگیران، در استان خراسان رضوی قرار دارد. خانگیران یکی از وسیعترین مناطق عملیاتی صنعت نفت ایران است، بطوریکه فاصله دو چاه در این منطقه به حدود 60 کیلومتر می رسد. میزان ذخیره درجای گاز در این میدان حدود 480 میلیارد متر مکعب برآورد شده است.