شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

اپراتور: شرکت حفاری مپنا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PO-115-1430-01

شرح:

میدان نفتی منصوری در استان خوزستان در فاصله 50 کیلومتری از جنوب شرقی اهواز و در حدود 60 کیلومتری شمال خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال غربی در همسایگی میدان نفتی اهواز، از غرب با میدان آب تیمور و از شمال شرقی در مجاورت میدان نفتی شادگان قرار دارد. ظرفیت تولید نفت خام میدان منصوری بطور متوسط معادل 100 هزار بشکه در روز می باشد. این میدان در سال 1342 کشف و در سال 1353 به بهره برداری رسید. حجم ذخیره در جای نفت خام میدان منصوری معادل 3/3 میلیارد بشکه برآورد می شود.