شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 12037

شرح:

میدان نفتی گچساران دومین میدان بزرگ نفتی ایران است که در محدوده شهرستان گچساران، استان کهکیلویه و بویر احمد و در فاصله 220 کیلومتری از جنوب شرقی اهواز قرار دارد. این میدان با ذخیره درجای 66/7 میلیارد بشکه و ذخیره نهایی 23/7 میلیارد بشکه نفت خام، پس از میدان نفتی اهواز، دومین میدان بزرگ نفتی ایران به شمار می آید. میدان نفتی گچساران طاقدیسی به طول حدود 70 کیلومتر و عرض متغیر 6 تا 10 کیلومتر است که در سال 1928 توسط شرکت نفت ایران و انگلیس کشف شد و از سال 1318 بهره برداری از آن آغاز گردید.