شرح پروژه

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

اپراتور: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  (OIEC) - (فازهای 20 و 21)

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: SP2021-DR-AL-812-CN-0001

شرح:

میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر میدان گازی شمالی نام دارد. مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که 3700 کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی ایران و 6000 کیلومتر آن در آبهای سرزمینی قطر قرار دارد.