GEO-data معرفی نرم افزار جدید شرکت

در تاریخ یکشنبه مورخ 96/09/26 آقای Nadolny مدیر عامل شرکت GEO-data شرکت پشتیبان علمی – فنی شرکت داده های زمینی پارس آخرین ویرایش و تغییرات در نرم افزار GEO-data را برای شرکت ملی حفاری توضیح دادند.

این نرم افزار که تغییرات مهمی نسبت به مدل های گذشته در آن ایجاد گردیده است، مورد توجه کارشناسان شرکت ملی حفاری قرارگرفت. 


بیشتر بخوانید

ایمنی و بهداشت کار
ایمنی و بهداشت کار

اول ایمنی بعد کار

حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت داده های زمینی پارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی از موثرترین جلوه های اهمیت به نیروی انسانی، آموزش ایمنی و بهداشت کار و تاکید به رعایت قوانین و مقررات ایمنی به منظور مقابله و کاهش خطرات ناشی از حوادث می باشد.

به منظور حفظ سلامتی نیروی انسانی، ارتقاء سطح آگاهی در زمینه شناسایی عوامل زیان آور، خطرات و ریسک های محیط کار، پیشگیری از بروز حوادث و افزایش بهره وری از طریق ایمن سازی محیط کار، دوره "ایمنی و بهداشت کار" و شناسایی ریسک در محیط های صنعتی در سایت شرکت در تاریخ 01/10/98 لغایت 03/10/98 در اهواز برگزار می گردد و کلیه نیروها در تمامی ردهها موظف به گذاراندن این دوره می باشند تا اصول و مفاهیم مربوط به این دوره ها مجدداً یادآوری گردد. هم چنین جزوههای مربوطه در سایت شرکت در دسترس همگان قرار می گیرد.


بیشتر بخوانید

TOTAL ممیزی شرکت داده های زمینی پارس توسط شرکت

در تاریخ یکشنبه مورخ 96/09/26 شرکت TOTAL مجری طرح 11 فاز پارس جنوبی، شرکت داده های زمینی پارس را به منظور بررسی کیفیت و صلاحیت خدمات نمودارگیری از گل حفاری، مورد ارزیابی قرار داد.

در این Audit فرایندهای مختلف خدمات نمودارگیری مورد بررسی آقای Minieur کارشناس ارشد شرکت TOTAL قرار گرفت. 


بیشتر بخوانید

Mud Logging برگزاری دوره

در راستای هماهنگی های به عمل آمده کارشناس شرکت داده های زمینی پارس  (اقای صابر شیروانی ) یک دوره سه روزه تحت عنوان آشنایی با فرآیند نمودارگیری از گل حفاری برای کارکنان و متخصصین شرکت POGC در محمود آباد برگزار نمود.


بیشتر بخوانید

پنل تخصصی Mud Logging

بر اساس نظر و تصمیم هیأت داوران چهارمین کنگره حفاری  ، مقرر گردیدکه مطالب متنوع مربوط به صنعت حفاری در پنل های تخصصی ارزیابی گردند و فرصت ها، مزیت ها، چالش ها و تهدیدهای هر بخش باحضور کارشناسان خبره آن بخش بررسی و ارزیابی گردند.

یکی از پنل های تخصصی چهارمین کنگره حفاری در روز اول پنل نمودارگیری ازگل حفاری و Coiled Tubing بود که 6 مقاله در این مباحث ارائه شد. مدیر فنی شرکت داده های زمینی پارس درباره چالش های انتقال تکنولوژی در صنعت حفاری به ویژه Mud logging مطالبی ارائه نمود. 


بیشتر بخوانید

کارگروه های فنی و مهندسی کنگره چهارم صنعت حفاری ایران

باتوجه به همکاری شرکت پارس ژئو دیتا در برگزاری چهارمین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت حفاری و راهبری کارگروه نمودارگیری از گل حفاری Mud Logging توسط این شرکت ، از طرف دبیر محترم کنگره، دعوت به عمل آمد در مورد نقش تکنولوژی نوین و انتقال آن در بخش Mud Logging در کنگره مطالبی ارائه شود که در پانل تخصصی این بخش در کنگره مطالبی تحت عنوان چالش های انتقال تکنولوژی در صنعت نفت ارائه گردید.    


بیشتر بخوانید