شرح پروژه

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 31331

شرح:

میدان آزادگان در منطقه دشت آزادگان در فاصله 100 کیلومتری از غرب اهواز مستقر می باشد. این میدان در سال 1376 توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، در محدوده ای به وسعت 20 در 75 کیلومتر، کشف گردید. میدان آزادگان از شمال در مجاورت میدان مجنون عراق قراردارد. حجم ذخیره در جای نفت این میدان 33 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. 

سازنده های تولیدی: سروک، کژدمی، گدوان، فهلیان