شرح پروژه

کارفرما: شرکت مناطق نفت خیزجنوب 

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران 

خدمات نموداری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 07-901092-06-33

شرح:

میدان نفتی اهواز بزرگترین میدان نفتی ایران است که در استان خوزستان در محدوده شهرستان اهواز، درجنوب غربی ایران واقع می باشد. میدان نفتی اهواز در سال 1337 با حفر چاه شماره 6 اهواز کشف گردید. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان معادل 65 میلیارد بشکه برآورد می شود که بطور متوسط در حدود 37 میلیارد بشکه از آن، قابل برداشت می باشد. طول این میدان 67 کیلومتر و عرض آن 6 کیلومتر است که از شمال با میدان رامین، از جنوب با میادین شادگان و منصوری، از شرق با میدان مارون و از غرب با میادین نفتی آب تیمور و سوسنگرد همجوار است.