شرح پروژه

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 1454/س/89

شرح: 

میدان گازی وراوی در کوه نر (تاقدیس وراوی) درجنوب بخش علامرو دشت و در 30 کیلومتری شرق لامرد و شمال شهرستان مهر واقع شده که دارای 12 حلقه چاه و تسهیلات سرچاهی و خطوط لوله می باشد. توان تولید روزانه گاز این میدان 8 میلیون متر مکعب و توان تولید مالیات گازی آن 1100 بشکه می باشد.