شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیر از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 12037

شرح:

میدان نفتی کوپال در استان خوزستان در فاصله 60 کیلومتری از شمال شرقی اهواز قرار دارد. طول این میدان 39 کیلومتر و عرض آن 4 کیلومتر است. ظرفیت تولید نفت خام میدان کوپال بطور متوسط معادل 91 هزار بشکه در روز است که از طریق چاه های فعال در دو سازند آسماری و گروه بنگستان این میدان انجام  می شود. میدان نفتی کوپال در سال 1344 کشف و در سال 1350 بهره برداری از آن آغاز شد. میدان کوپال 5 میلیارد و 600 میلیون بشکه نفت در جای اولیه دارد.