شرح پروژه

طرح توسعه میدان نفتی آذر

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت گلوبال پترو تک کیش

خدمات فنی: شرکت مهندسی خدمات حفاری سروک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: SPSN-92039

شرح:

میدان نفتی آذر، یکی از میدان های نفتی ایران می باشد، این میدان نفتی در شرق شهرستان مهران استان ایلام واقع شده است. مخزن این میدان با میدان نفتی بدرای کشور عراق مشترک است و در امتداد شمال غربی میدان مستقل چنگوله واقع است. این میدان دارای 2 میلیارد و 500 هزار بشکه نفت خام درجا است. میزان نفت قابل استحصال از این میدان 400 میلیون بشکه برآورد می شود. پیش بینی می شود با بهره برداری از این میدان روزانه 50 تا 65 هزار بشکه نفت خام سبک با درجه API 32 ، برداشت شود.