شرح پروژه

میدان نقتی مارون

کارفرما: شرکت مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

قرارداد شماره: 33-06-901092-07

شرح:

میدان نقتی مارون سومین میدان بزرگ نفتی ایران است، که در استان خوزستان، در شمال غربی شهرستان امیدیه در فاصله 40 کیلومتری از جنوب شرقی اهواز قرار دارد. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان معادل 22 میلیارد بشکه برآورد می شود. همچنین حجم گاز در جای میدان مارون معادل462/1 تریبیون فوت مکعب می باشد. میدان مارون در سال 1342 کشف شد و بهره برداری از آن در سال 1345 آغاز گشت. این میدان از دو مخزن نفتی بنام های آسماری و بنگستان و یک مخزن گاز طبیعی بنام خامی تشکیل شده است.