شرح پروژه

طرح توسعه میدان نفتی آب تیمور 

کارفرما: شرکت مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037

شرح:

میدان نفتی آب تیمور در استان خوزستان، در فاصله 25 کیلومتری از غرب اهواز، میان میدان نفتی منصوری و میدان نفتی سوسنگرد قرار دارد. ساختار میدان آب تیمور در سال 1340 با عملیات لرزه نگاری کشف شد و پس از حفر چاه شماره 1 آب تیمور در سال 1346 و اثبات وجود نفت در مخزن بنگستان این میدان، تولید آن آغاز شد. طول این میدان 23 کیلومتر و عرض آن 6 کیلومتر است. بر مبنای محاسبات اولیه، حداقل نفت در جای میدان نفتی آب تیمور 15/2 میلیارد بشکه تخمین زده شده است.