شرح پروژه

کارفرما: شرکت مناطق نفت خیز مرکزی

اپراتور: شرکت حفاری شمال 

خدمات فنی: شرکت سایروس کیش 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 1454/س/89

شرح:

میدان گازی شانول در شمال شرقی بخش علامرو دشت، شهرستان لامرد در جنوب استان فارس قرار دارد. این میدان گازی به همراه میدان گازی در کوه تنگ خور علامرو دشت واقع شده است. میدان گازی شانول دارای 12 حلقه چاه با تسهیلات سرچاهی، خط لوله و مرکز جمع آوری می باشد.